Archive for September 29th, 2010

N69 perikelen

Wednesday, September 29th, 2010

Het is alweer een jaar of twee geleden dat Trots op Nederland afdeling Eindhoven een onderzoek deed naar de punten die leefden onder de Eindhovense bevolking. Dit onderzoek zou de basis moeten vormen voor het verkiezings- en partijprogramma van die afdeling. Onze adviseurs voerden direct de oostelijke randweg op en de directe weg van Eindhoven naar Lommel. Deze punten zijn later om verschillende redenen weggelaten uit het programma.

Voor zomaar een stelling dat die wegen er moeten komen vind  je zeker bij mij een tegenstander op het pad.
Niet dat ik tegen filebestrijding ben, of vind dat er geen oplossing moet komen. Het tegendeel is waar, maar er zijn meer belangen, dan alleen die van aan de route liggende bewoners, of verkeersdeelnemers. Het zuidoosten van Eindhoven is juist een van die gebieden die we met zijn allen zo veel mogelijk met rust dienen te laten, en voor we iets kiezen dat wellicht in eerste instantie de minste weerstand oplevert maar waar we later veel spijt van gaan krijgen, is goed nadenken hier de enige juiste boodschap.

Gedurende 2 jaar  heb ik de N69 mogen betrekken in het woon-werkverkeer. Nu ben ik geen 9 tot 5 man en heb het traject dus gereden op verschillende tijdstippen. Mijn algemene indruk is dat de N69 een heel prettige weg is die mij des morgens al in een goed humeur brengt. Vooral als de zon schijnt, geeft het Valkenswaardse centrum zo’n kustweg naar St.Tropez gevoel. Wat betreft drukte en oponthoud viel het om een uur of 7 reuze mee. De drukte zat eigenlijk in tegenovergestelde richting waar vele Belgisch-Limburgse grenswerkers op weg zijn naar Eindhoven. Ik heb ze wel eens geteld, die rood met witte nummerplaten en ruim 2/3 van de tegenliggende auto’s kwam uit Belgie. Hoewel het goed druk is aan die zijde van de weg, zijn er overigens in de vroege ochtenduren nauwelijks problemen. Rijd je het stuk na 10 uur, dan loopt de reistijd flink op in beide richtingen en op sommige momenten staan de dorpskernen van Aalst en Valkenswaard vol wachtend verkeer. Een onwenselijke situatie.

Wat is de oorzaak hier nu van? Mij is gebleken dat er 3 hoofdoorzaken zijn aan te wijzen.
Ten eerste het voetgangersoversteeklicht in het centrum van Aalst. Dit licht wordt bediend door voetgangers en fietsers die willen oversteken. Het doorkruist hiermee de matig aanwezige cadans tussen de verkeerslichten aan het begin en eind van de kern volledig. De doorstroming is ver te zoeken, het verkeersaanbod aan de lichten groeit harder dan de doorstroming toelaat met als gevolg filevorming in en vóór de kern.
Ten tweede is dit de zelfde situatie maar dan in de zo mogelijk nog drukkere Valkenswaardse kern.
Ten derde,  dit keer vooral in de richting van Eindhoven, het afwikkelen van het openbaar vervoer vanaf de busbaan. Regelmatig valt hierdoor een groenlicht periode voor het overige verkeer weg, met als gevolg filevorming op het stuk tussen Aalst en Waalre.

Tot zover de situatie overdag. In de avondspits, als alle scholieren, forenzen afkomstig uit Valkenswaard en  de grenswerkers zich weer naar huis spoeden ,is het aanbod van verkeer enorm, daarbij zijn de winkels nog open en het winkelend publiek is ook in aantal toegenomen. Meer overstekers dus ook en regelmatig staat het verkeer vast van de kerk in Waalre tot aan de Markt in Valkenswaard.

Een en ander wordt nog extra versterkt door beide verkeerslichten aan begin en eind van de markt.
Deze zijn zodanig ingesteld dat N69 verkeer dat de markt oprijdt, bij het afrijden van de markt weer mag stoppen. Ook, en dat mag zeker niet vergeten worden is het verkeerslicht aan de Geenhovensedreef in Valkenswaard. Als het licht allang groen is op de N69 zie je altijd nog snel roodrijders de Geenhovensedreef afkomen. Hoewel het zelden tot een ongeval leidt, komt het niet ten goede aan de groentijd voor het N69 verkeer.

Vrachtverkeer
Voor doorgaand vrachtverkeer richting Lommel is het overigens absoluut niet nodig gebruik te maken van de N69. Maar ze doen het wel. Als we de google route planner gebruiken bemerken we dat rijden via de A2, gerekend naar de Markt twee minuten extra kost. Doorgaand verkeer kan ook via de rondweg in Valkenswaard en komt dan bij de rotonde aan het eind van Valkenswaard weer op de weg. Uiteraard geldt deze berekening voor personen auto’s die op de A2 120 km kunnen rijden en daardoor weer wat tijd goed kunnen maken. Voor de vrachtwagen geld dat niet, maar de truckers houden maar zeer weinig rekening met de lange wachttijden door filevorming. Naar borden kijken ze ook al niet meer schijnt het, want op het verkeersplein Leenderheide is de weg naar Valkenswaard toch echt via de A2 aangegeven. Bij de rotonde in het zuiden van Valkenswaard staat ook duidelijk de route naar Eindhoven aangegeven en die is niet door de kernen.
Voor doorgaand verkeer is dus een alternatief en zeker met de uitbreiding van de A2 naar 3 rijbanen tussen Leenderheide en Valkenswaard een heel goed alternatief.  Truckers moeten dit niet opvatten als een belediging.
Minder dan jullie maar nog vaak genoeg maak ik van de weg gebruik en een ruim deel van mijn tijd ben ik bezig fouten en opzettelijke onjuiste gedragingen van medeweggebruikers te ontwijken. Meestentijds zijn dat gewoon personenwagens, maar inderdaad heb je er ook truckers bij zitten die het niet zo nauw nemen met geboden en verboden. Neem maar het tijdelijke verbod voor vrachtwagens om gebruik te maken van de oprit naar de A67 richting Den Bosch. Dat verbod was ingesteld door de enorm korte invoegstrook. Dagelijks gingen vrachtwagenchauffeurs hier bewust in de fout.

Onze Vlaams Limburgse vrienden mogen wij ook niet vergeten. Onder andere Kleine Brogel, Kaulille, Bocholt liggen allen in een wat afgezonderde Belgische hoek. Om vanuit de genoemde woonplaatsen naar bijvoorbeeld Turnhout te reizen is het bijna onvermijdelijk over Nederlands grondgebied te gaan. Ze hebben dan de keus uit twee alternatieven. De ene leidt over Budel naar de A2 en dan de A67 via Eindhoven of de andere binnendoor via Achel, Borkel en Schaft, Bergeijk, Eersel en dan verder via de A67. Voor de Limburgse Vlamingen is een zuidelijke variant een uitkomst.

De varianten algemeen
In vele varianten voor een gewijzigde N69 zien we vrachtwagenverboden ingesteld. Er is geen enkele reden echter om dat niet nu al te doen. Alleen bestemmingsverkeer Waalre en Aalst via de N69. Valkenswaard en verder via de A2.  In omgekeerde richting Valkenswaard via N69 en Aalst-Waalre via A2.

De oostvariant
De oostvariant kent vele subvarianten, ze zijn alleen bedoeld om de N69 binnen de kernen van Valkenswaard en Aalst-Waalre te ontlasten. De varianten hebben met elkaar gemeen dat ze het landschap oostelijk van deze plaatsen doorklieven en aantasten en nog steeds dicht bij de kernen liggen. Ze verleggen het probleem van de kernen naar het oosten en een voordeel voor het doorgaand verkeer is er niet echt. Het Valkenswaardse industriegebied is dan zelfs beter bereikbaar via de A2 variant.

De zuidvariant
Kent ook een drietal subvarianten.
Een ervan is al eerder genoemd als ontsluitingsroute naar Turnhout voor het Belgisch- Limburgse verkeer.
Verbetering van de weg N397 naar Eersel met ondertunneling, of verdiepte ligging bij de kernen van o.a. Bergeijk.
Een andere loopt goeddeels over Nederlands gebied ten zuiden van Luyksgestel naar de A67. Plaatselijk is de te realiseren aansluiting op de A67 al bekend als de “illegale” op- en afrit Reusel. Verkeer vanuit bv Bladel en Reusel maken veelvuldig gebruik van de vroegere wegen naar de douaneplaats.

Als we Google maps’ satelliet beelden gebruiken zien we dat de zuidelijke variant naast kort (ca. 11 km) en dus goedkoop is, ook de minst landschappelijke schade toebrengt. Daarnaast is het een prima ontsluiting van de Belgische provincie Antwerpen voor Belgisch Limburg. Ook ligt de weg deels op Belgisch grondgebied en dat betekent in Nederland minder procedures voor onteigening, een snelle realisering is dus mogelijk.

Kortom, ik ben er uit, ik ga voor Zuid in combinatie met de route via de N396 en de A2. U ook?