Archive for June, 2015

Een nieuw begrip A-negativisme

Wednesday, June 3rd, 2015

Suzanna775lle kreten asociaal, a-technisch en a-seksueel kennen we ondertussen, althans we smijten er behoorlijk mee in het rond. Lang niet altijd leggen we hiermee de vinger op de zere plek. We gaan uit van een zelfbeeld dat twee kanten op gaat. We indexeren onszelf op 100, beschouwen onszelf als normaal en alles dat daarvan afwijkt is a-. Het kan ook andersom dat men als een soort geuzenterm de a- omarmt. Ik ben nou eenmaal a-technisch of a-dit of a-dat. Het viel mij op bij atheïsme. Je bent katholiek, jood, protestant, mohammedaan, of nog wat anders en als je alle goden aan de kapstok hangt dan ben je zogenaamd atheïst. Niet dus! Er zijn gewoon mensen die alle geloven, de mensen die het afdwingen en vooral de zelf opgelegde of door anderen afgedwongen leefregels afwijzen. Atheïst zijn ze alleen in de ogen van theïsten. Met dit gegeven voor ogen ben ik gaan nadenken. Ligt dit niet breder?

Ja dat ligt het. Je hoort steeds vaker dat sommige mensen zo negatief zijn, ik hoor het ook vaak over mij zeggen. Onterecht, ik ben zeer positief over positieve zaken. Ik prijs ze, ik stimuleer en kan uren verhalen over hoe mooi en goed dingen kunnen zijn. Maar dat geldt alleen voor positieve zaken, negatieve zaken, gebeurtenissen noem maar op daar ben ik uitgesproken negatief over. Zo hoort het ook wat goed is, is goed, maar wat slecht is, is slecht.

Helaas is niet iedereen zo en daarom wil ik graag een nieuwe term lanceren, u las het al in het kopje A-negativisme. Wat is het? Boven alles is het fout! Het is het positief beoordelen van zaken die negatief zijn. Natuurlijk zijn er zaken, gebeurtenissen en meer die voor de één positief zijn en voor de ander negatief. Je kunt het niet prettig vinden dat als je op vakantie bent, het juist twee weken regent en dan nog met bakken tegelijk. Maar de boer is er weer blij mee. Er is niets mis mee als je scheldt op het rotweer en nog wel net nu je op vakantie bent. Waar het fout gaat is als je gaat zeggen, ach de boer is er weer blij mee. Het is de oervorm van a-negativisme en levensgevaarlijk.

Waarom levensgevaarlijk? het is een fout van de zogenaamde eerste soort. goedkeuren wat afgekeurd had moeten worden. De wereld zit er vol mee. Bijna iedereen die er garen mee spint maakt misbruik van het A-negativisme. Ondernemers, politici, bankiers en criminelen. Bijna aan ieder incident in de krant vermeld kunt u aangeven wie en wanneer aan A-negativisme geleden heeft als onmiddellijke aanleiding tot het incident.  Door het vele vals positieve, veroorzaakt door A-negativiteit zijn we in een stroomversnelling naar beneden geraakt. Er worden steeds grotere risico’s genomen om dat niemand of bijna niemand zich negatief durft te uiten en mensen die dat wel durven en doen worden meer en meer verguisd. “Jij bent altijd zo negatief”en meer van dat soort flut opmerkingen. Een pijnlijk gevolg is dat zij die zich wel negatief over negatieve zaken durven uitten er vaak extra nadruk op gaan leggen met een effect tegengesteld aan wat werd beoogd. Zo geraken we steeds verder in het putje.

Volgt u nog? Nou voor hen die het spoor wat bijster zijn geraakt, halen we uit deze complexe materie één klein voorbeeld, en wel U! Waar bent u als het om u gaat. Bent u volgzaam of assertief. Gelukkig is hier al heel wat bereikt, er zijn assertiviteitstrainingen. Durf eens nee te zeggen. Volgzaam in de betekenis van slaafs en lijdzaam je leven laten leiden door een ander is ook a-negativisme. De wereld is echter groter dan u. De wereld zijn wij allen en wij allen hebben wel eens een nee! nodig van u, ook  als het niet op u zelf betrekking heeft. Mensen die volgzaam en niet assertief zijn kunnen al sinds de jaren 60 psychotherapeutische behandeling krijgen, het is dus een stoornis, ziekte zoals u wilt.

En kijkt u nu eens naar dit plaatje. Bent u het er mee eens? Dan heeft U! een probleem en niet hij of zij die zich negatief uitlaat. Er is denk ik nog geen behandeling, cursus of anderszins voor, maar ongebreideld positivisme is een ziekte. En als we dat erkennen hebben we al meters gemaakt.

Suzanna774