Archive for the ‘Politiek…’ Category

Politieke aspiraties

Wednesday, May 19th, 2010
10 jun 2009, 21:42

Ja, je leest het goed. Sinds mijn 21ste verjaardag breng ik trouw mijn stem uit op een politieke partij naar keuze. Niet zelden had ik daar een dag later al spijt van.

Op verschillende partijen bracht ik mijn stem uit in de afgelopen jaren, maar het liberalisme sprak mij over het algemeen het meest aan. Nu is je vast en zeker al ooit ter ore gekomen dat de lijsttrekker van de VVD minder stemmen had, dan een van de andere kandidaten op die lijst.

Uiteraard is dit besproken in de ledenvergadering van die partij met als statement “de leden beslissen”. Reden voor mij om weer eens ouderwets tegen het plafond te springen. Op grond van het ledental haalt maar 1 partij (CDA) met een kiesdrempel van ca 60000 stemmen 1 zetel in de tweede kamer. Alle andere partijen zouden niet meer vertegenwoordigd zijn, en wellicht niet meer bestaan.

Met andere woorden, partijen zijn volledig afhankelijk van de vergaarde stemmen van niet leden. Fijn zou het zijn, als er dan ook geluisterd werd naar de stemmer die geen lid is. Affijn, gelukkig heeft de betrokken kandidaat het er niet bij laten zitten en haar zetel losgeweekt van de partij en zij (Rita Verdonk) is inmiddels een beweging begonnen luisterend naar de naam Trots op Nederland.

In 2010 is het de bedoeling om met de gemeenteraadsverkiezingen mee te doen in zo veel mogelijk steden. Wonende in Eindhoven heb ik zitting genomen (A.I.) in het bestuur van Trots op Nederland Eindhoven.

Dat betekent veel werk, in een nog niet voltallig bestuur. Woon je in Eindhoven en heb je ook aspiraties, meld je bij mij (voor in het bestuur, kandiatatenlijst of anderszins). Ook sponsorgelden zijn natuurlijk van harte welkom.