Tag Archief: quotes


Woensdag, Oktober 3, 2012

22:49

Quotes                              
Hier treft u in willekeurige volgorde een aantal "quotes” oftewel citaten van burgers en politici die ook teleurgesteld zijn in het openbaar bestuur en een samenleving vol liegen, bedriegen en schaamteloze zakkenvullerij en die van hun hart geen moordkuil maken.
Plaatsing van deze kwoots of krantenkoppen wil niet persé zeggen dat we het er mee eens of oneens zijn, maar we vinden ze op zijn zachtst gezegd wel opmerkelijk en veelal tekenend voor de minachting en arrogantie waarmee kiezers en burgers vandaag de dag worden bejegend.

"de kloof tussen burgers en politici wordt steeds groter "
(Tweede-Kamer-voorzitter Gerdi Verbeet in het A.D. 30.07.12)

"geen wonder dat politiek niet begrepen wordt”
(politiek verslaggever E.D. Corrie de Leeuw 24.04.12)

"Meerhoven voelt zich bedonderd, jarenlange inspanningen lijken voor niets te zijn geweest, zo ervaren buurtverenigingen”
"het hele traject heeft veel tijd, geld en energie gekost en weinig opgeleverd”
"Brandsma vraagt zich af of bewonersparticipatie wel zinvol is ? "
(woordvoerders van buurtverenigingen Grashoek en Zand- en Bosrijk in het E.D. 21.01.12)

"kennelijk is deze gemeenteraad nog niet klaar voor een kleinere rol van de overheid”
(VVD-raadslid Ferry van den Broek in het E.D. 25.01.12)

"de overheid is het probleem en niet de oplossing...”
(Libertarische Partij  09.12)

"de raad is een tandenloze tijger. Het college doet wat het wil en moet alleen steeds een showtje opvoeren.  De raad draagt op en het college...... doet waar het zin in heeft.  De raad die slaapt en dus doet het college wat het zelf wil.  De gemeenteraad is dus normaal niet de baas in een stad "
(ervaringsdeskundige en oud-fractievoorzitter van Leefbaar Eindhoven, Marcel van Bussel op zijn website  18.07.12)

"voor mij is een politicus een gediplomeerde beroepsleugenaar ! "
(lijsttrekker van de landelijke partij SOPN in het Journaal van 10.09.12)

"mensen zoeken een partij waardoor ze niet worden teleurgesteld "
(cabaretier Diederik Smit in Knevel en van den Brink op 10.09.12)

"hieruit blijkt maar weer eens dat inspraak in Eindhoven niets voorstelt”
"Meerhoven voelt zich niet alleen bedonderd, Meerhoven is gewoon bedonderd”   (Ruben Trieling, vertegenwoordiger bewoners Meerhoven in het E.D. van 15.02.12 )

"zoek je tegenstanders op en nagel ze aan de schandpaal !  En vermijd het woord beleid, want dat is het meest zinloze woord dat er is "
(ervaringsdeskundige Eef van den Berg -o.a. Rode Jeugd, GroenLinks, AOV Jet Nijpels, Eindhoven Open Stad-  en tenslotte vertrekkend fractielid van het Ouderen Appèl Eindhoven in het E.D. van 29.02.12)

"de politiek moet sneller, aantrekkelijker en transparanter. Nu is het vaak zo dat er heel lang gepraat wordt en dat er dan aan het einde maar heel weinig veranderd is "  
(nieuwkomend VVD-raadslid Joost de Jong in het E.D. 29.02.12)

"het kan niet zo zijn dat het algemeen belang ondergeschikt wordt gemaakt aan het belang van twee medewerkers van de gemeente.  Er is hier sprake van een groot maatschappelijk belang, het gaat om veel geld.  Het vertrouwen in het algemeen bestuur is in het geding "
(onderzoeksjournalist Brenno de Winter die namens het E.D. een beroep moest doen op de Wet openbaarheid Bestuur om een vinger te krijgen achter het gesjoemel met gemeenschapsgelden t.a.v. de verhuizing van woonwagenbewoners in Tongelre. E.D. 17.03.12)

"de kiezer zegt: we willen af van wat er tot nu toe in de politiek gebeurd is..”
(burgemeester Rob van Gijzel na de verkiezingen bij RTL4 op 12.09.12)

"inspraak en samenspraak bewoners: werkelijkheid of mythe ?
Eindhoven vaart blind op het advies van ambtelijke beleidsmakers die beter weten wat goed is voor de burgers dan de burgers zelf....”
"het gaat om de respectloze manier waarop het college met voorstellen van burgers omgaat en daarbij blind vaart op het advies van de ambtelijke beleidsmakers die het beter menen te weten dan de burgers zelf....”
(zeer teleurgestelde burgers annex vertegenwoordigers van Meerhoven die jaren voor niks met de gemeente en wethouder Helms om tafel zaten en hun ongenoegen uiten middels een ingezonden brief in het E.D. van 18.02.12

"christendemocratie in Nederland is over, voorbij, elk jaar verliezen ze alleen al door overlijden van kiezers twee zetels”
(politiek commentator Frits Wester in Knevel en van den Brink op 13.09.12)

"de marktkooplui van de dinsdagmarkt in het centrum van Eindhoven zijn boos: men is vooral geïrriteerd over de wijze waarop de kooplui geïnformeerd zijn. Er werd ons verteld dat we geen last van de bouw van de Bubble op het 18 Septemberplein zouden hebben”
(Marcel Burg, lid van de marktadviescommissie in het E.D. van 21.03.12)

"tot nu toe viel Trotsraadslid Tonnie van den Berk vooral op door niet op te vallen.  En ook gisteravond in de vergadering van de raadscommissie was de inbreng van Van den Berk minimaal. Een toelichting op haar eigen voorstel vond ze niet nodig.....kennelijk was niemand van de andere raadsfracties er op uit om het de eenvrouwsfractie van de partij die er in Eindhoven niet toe doet, lastig te maken. Voorzitter Marco van Dorst (D66) van de commissie sloot dan ook in stijl, maar wel in strijd met de waarheid af:  "mevrouw van den Berk heeft uitgebreid en netjes geantwoord.”
(politieke analyse van politiek verslaggever van het E.D. Corrie de Leeuw in de krant van 21.03.12)

"vrijwilligers die bemiddelen bij conflicten tussen buurtgenoten zijn kwaad op de gemeente omdat ze niet zijn ingelicht over de nieuwe aanbesteding van hun werk.  We hebben alleen indirecte informatie. Sommige vrijwilligers zijn heel boos en zeggen dat ze zich niet laten overplaatsen. Leg nou eens uit wat er aan de hand is....”
(Rob Weijs, namens de vrijwilligers in het E.D. van 05.04.12)

"het college in Eindhoven is soms een zeer irritant twitter-clubje. Zelfs tijdens het afscheid van wethouder Brink.”
(Ans Heesterbeek, oud fractievoorzitter van de SP in Eindhoven op 06.04.12 in het E.D.)

"ik werd verdrietig doordat keuzes die wij als raadsleden moeten maken in de praktijk soms heel verkeerd uitvallen”
(coalitie-  en GroenLinks-raadslid Tom van den Nieuwenhuijzen in het E.D. van 06.04.12)

"ik ben teleurgesteld dat een compromis over koopzondagen door een deel van de gemeenteraad volkomen genegeerd is.”
(coalitie- en D66-raadslid William Aarts in het E.D. van 06.04.12)

"ik raak gefrustreerd door raadsleden die zichzelf graag horen praten....”
(coalitie- en VVD-raadslid Ferry van den Broek in het E.D. van 06.04.12)

"iedereen aanwezig bij de hoorzitting is van mening dat burgers recht hebben op tijdige ontvangstbevestigingen van de gemeente en dat de klager hierover terecht klaagt”
"alle aanwezigen zijn van mening dat klager een gegronde klacht heeft over het feit dat ZONDER EEN FORMEEL RAADSBESLUIT een weg feitelijk aan de openbaarheid is onttrokken”
(hoorzitting klachtencommissie Gemeente Eindhoven d.d. 14.04.09)

"de gemeentelijke gedragingen waren NIET behoorlijk”   "de gemeente had beter moeten informeren over de procedure rond zienswijzen”
"er is NIET voldaan aan het vereiste van actieve informatieverstrekking en ook NIET aan het vereiste van administratieve nauwkeurigheid”
"door overschrijding van wettelijke termijnen is er NIET voldaan aan het vereiste van voldoende voortvarendheid”
"door feitelijk te handelen vooruitlopend op de formele procedure is IN STRIJD met de rechtszekerheid gehandeld”
"van de overheid mag worden verwacht dat burgers de mogelijkheid krijgen om hun procedurele kansen te benutten.  
Door hier op vooruit te lopen is door de gemeente gehandeld IN STRIJD met het beginsel van fair-play en van hoor en wederhoor”
(zomaar enkele citaten uit een uitspraak van de eigen klachtencommissie van de gemeente Eindhoven naar aanleiding van bezorgde buurtbewoners die voor spek en bonen alle rechtmatige inspraak- en bezwaarprocedures doorliepen. Geen raadslid dat kennis heeft willen nemen van deze uitspraak van de klachten-commissie in mei 2009 of er ook maar een vraag over stelde en geen enkel gevolg dan ook dus voor de verantwoordelijke ambtenaren en/of wethouder. Dat is dus de invulling van "democratie”, "transparantie” en "burgerparticipatie” in Eindhoven.)

"in het Joriskwartier, tussen Heezerweg en Leenderweg, is onvrede over wat er gebeurd na het vertrek van Plaza Futura”  
"ook weten buurtvertegenwoordigers niet wat ze kunnen verwachten bij de overlast als gevolg van de toenemende woningsplitsing.
Daardoor houden steeds meer actieve burgers het voor gezien.
Ze zijn TELEURGESTELD in de burgerparticipatie”

"ook de Buurtvereniging Rochusbuurt is TELEURGESTELD in het gemeentebeleid”
(enkele citaten van de pagina van het Bewonersplatform Stratum in de Stratummer van Juni 2012)

"over het antwoord op de vraag of het college van B en W goed naar de stad luistert, is de gemeenteraad verdeeld: 13 raadsleden vinden van wel en 13 vinden dat niet het geval”
"qua veiligheid scoort de stad een 6,1 volgens de enquete die het E.D. onder de Eindhovense raadsleden heeft gehouden”
(artikel van politiek verslaggever Ad de Koning in het E.D. van 06.04.12)

"merkwaardig genoeg kwam het oppositievuur vooral uit christen-democratische hoek. Van kersverse oppositieleider Maarten Houben.
Al trok die aan het einde dan meestal zijn keutel weer in, omdat het CDA voor alles natuurlijk weer toekomstig coalitiepartner wil zijn”

"de Eindhovense SP-ers zijn vooral begripvolle mensen...”

"Trots blijkt teleurstellend kleurloos en de boze PvdA- afsplitsing (Petra Sodenkamp) is er bijna nooit en Maarten Houben is weg want die is burgemeester in Nuenen geworden...”

"beter is het als raadsleden bij zichzelf te rade gaan. En zich afvragen: doe ik genoeg ?
Of heb ik het gewoon te druk met mijn maatschappelijke carrière of gezin ?
Of kan het me eigenlijk niet zo boeien ?
Want pretenderen dat je in de gemeenteraad werkt aan een betere stad en je daarvoor laten betalen door de gemeenschap terwijl het lezen van een stuk of het luisteren naar die stadgenoten er bij in schiet, is óók niet fatsoenlijk”
(citaten uit een politieke tussentijdse analyse van Corrie de Leeuw in het E.D. van 06.04.12)

"alle bestaande buurthuizen openhouden is voor de gemeente geen optie meer”
(PvdA-wethouder Fiers in het E.D. van 15.06.12)

"het verschil tussen de abstracte vergezichten van (D66-) wethouder Schreurs en de realiteit van alledag zorgt voor steeds meer ontevredebheid in de stad”
"steeds meer Eindhovenaren zijn boos op wethouder Mary-Ann Schreurs, omdat de bezuinigingen in haar portefeuille steeds concreter worden”
"wil de wethouder de bezuinigingen tot een goed einde brengen, dan doet ze er goed aan de komende tijd met beide benen op de grond te blijven staan en in heldere taal te communiceren.
Hoe lastig dat ook voor haar is....”
(citaten uit een politieke analyse van Ad de Koning in het E.D. maart 2012)

"GOLF VAN INBRAKEN IN WOENSELSE WIJK VAARTBROEK”
(E.D. van 21.06.12)

"BUURT KLAAGT OVER OVERLAST”
"we hebben dit ANDERHALF JAAR GELEDEN al aangekaart bij de gemeente zegt Herman, maar we hebben het idee dat we nooit serieus zijn genomen.
Daarom zijn we met een petitie begonnen”
(Goedwillende buurtbewoners uit de wijk Doornakkers die hun hart luchten in het E.D. van 21.06.12)

"Eigenlijk zou je moeten zeggen dat bankieren tè belangrijk is om aan de bankiers over te laten....”
(Hoogleraar financiële geografie Ewald Engelen in Tegenlicht op 17.09.12)


"FRANZ LEHARPLEIN ZAKT OPNIEUW AF”  (kop in E.D. van 20.06.12)
"FRANZ LEHARPLEIN LUIDT NOODKLOK OVER OVERLAST” (E.D. 30.08.12)
"omwonenden en winkeliers zijn de overlast op en rond het Franz Leharplein beu.  
Drank- en drugsgebruik, bedreigingen, winkeldiefstallen, overvallen, berovingen, geweld en intimidatie zijn aan de orde van de dag”
(buurtbewoner Rien van Zeeland in het E.D. van 30.08.12)
"volgens raadslid Frans Noldus van het Ouderen Appèl durven ouderen uit angst geen geld meer te pinnen of boodschappen te doen”
"De onlangs door het Ouderen Appèl gestelde raadsvragen aan het college over het Franz Leharplein werden volgens Noldus "NIETSZEGGEND” beantwoord”

"De Verenigde Vrijwilligersbesturen Accomodaties (VVA) is woedend over een absurde huurverhoging van 255 procent die de gemeente Eindhoven wijkcentrum 't Oude Raadhuis in Tongelre de komende jaren wil opleggen”
(een woedende en zwaar teleurgestelde VVA-voorzitter Frits van Geffen in het E.D. van 14.06.12)

"INTERNATIONALE DIENSTREIZEN B en W KOSTEN DIT JAAR 32.000 EURO”
(kosten van slechts VIJF reizen dit jaar.  Artikel in het E.D. van 14.06.12)

"Eindhoven heeft te veel fracties in de raad”
"Maar niet al die partijen slagen er in een eigen geluid te laten horen”
"Politieke beschouwingen zijn bij uitstek een moment waarop de democratie zich in zijn kleurrijke diversiteit toont.
In Eindhoven maakten de beschouwingen duidelijk dat het met twee of drie partijen minder beslist niet minder kleurrijk wordt...”
(tussentijdse politieke analyse van E.D.- verslaggever Corrie de Leeuw op 14.06.12)reacties (0)  

General

1-1 of 1

TELEURGESTELDE BURGERS


een nieuwe partij voor hen die tot nu toe teleurgesteld zijn in lokale politiek en politici


tags


recente bijdragen  


Domeinverhuizing

-Maart 23, 2014

Nederlandse kiezer is niet bang, maar boos.

-September 14, 2013

Quotes

-Oktober 03, 2012


recente commentaren


archieftopics
admin*