TELEURSTELLINGENLIJST  POLITIEK


Een bloemlezing uit de media, verzameld in de jaren die achter ons liggen, maar immer actueel zijn.


-teleurgesteld over de falende, en dus niet-sluitende, aanpak van jeugdcriminaliteit en -terreur in  diverse wijken in Nederland.

-teleurgesteld over de aanpak van criminaliteit, inbraken en autokraken.

-teleurgesteld over een transparante overheid maar alleen als het zo uitkomt.

-teleurgesteld dat burgers en media alleen via Wob- procedures achter bepaalde  feiten kunnen en mogen komen.

-teleurgesteld over het niet (kunnen) dichten van de kloof tussen politiek en burgers.

-teleurgesteld over verhuisvergoedingen van een euroton voor de ene burger versus 3000 euro voor de andere burger.

-teleurgesteld over hoe ongelooflijk veel PvdA-ers hun zakken vullen met exorbitante salarissen bij woningcorporaties (de Slag om Nederland 3 september 2012)

-teleurgesteld over Woekerpolissen en gelegaliseerde diefstal onder toezicht van een zwijgende overheid en nietszeggende politici.

-teleurgesteld dat overheden burgers willens en wetens hebben blootgesteld aan de gevaren van Q-koorts.

-teleurgesteld over politici en bestuurders die überhaupt altijd meer weten uit te geven dan er binnenkomt.

-teleurgesteld dat D66-er Roger van Boxtel de kroonjuwelen van D66 vaarwel heeft gezegd en nu de zilvervloot bij zorgverzekeraar Menzis heeft ontdekt en aldaar als bestuurder jaarlijks zijn zakken weet te vullen met een beloning van 391.000 euro.

-teleurgesteld dat de gemeente Eindhoven met grondspeculaties weer 11,3 miljoen euro armer is geworden (nieuwsuur 15 okt. 2012) en dat dat verlies linksom of rechtsom door minder voorzieningen of lastenverzwaringen op de Eindhovense burgers zal worden afgewenteld.

-teleurgesteld dat iedere Europese burger fors moet bezuinigen en de Europese Unie haaks daarop het eigen budget wil verhogen !?

-teleurgesteld dat burgers de tol weer mogen betalen voor het financiële wanbeleid bij de Waterschappen die jarenlang boven hun stand hebben geleefd.

-teleurgesteld dat een gemiddeld Nederlands gezin zo`n 1,1 miljoen euro aan belasting betaalt in hun leven.

-teleurgesteld dat overheden en toezichthouders er zo`n rommeltje van gemaakt hebben in het verleden dat nu maar liefst 25 procent van onze waterwinningen bedreigd worden door ernstig vervuild grondwater als gevolg van duizenden oogluikend toegestane dumpingen van vaten met zwaar giftig afval.

-teleurgesteld dat onze politici, ambtenaren en banken allemaal niet verantwoordelijk met gemeenschapsgeld kunnen omgaan en jarenlang op de pof hebben geleefd waardoor nu elke Nederlander mag bloeden voor tenminste 1000 euro.

-teleurgesteld dat het BTW-tarief voor een veelal noodzakelijk bezoek aan de chiropractor in één klap van 0 naar 21 procent gaat.

-zwáár teleurgesteld dat oud-PvdA-partijvoorzitter Lilianne Ploumen een erecode instelde die zei dat PvdA-bestuurders nooit meer mogen verdienen dan de Balkenendenorm, en dat de hele PvdA er vervolgens geen enkele moeite mee heeft om Martin van Rijn -die in 2011 meer dan twee keer die norm verdiende- daarvoor te belonen met een PvdA-staatssecretarisschap in het nieuwe kabinet Rutte-Samson.

-teleurgesteld dat de media een kort geding moesten aanspannen tegen de staat om de koopkrachtcijfers boven tafel te krijgen die het nieuwe PvdA-VVD-kabinet het liefst zo lang mogelijk voor alle Nederlanders verborgen wilde houden.

-zwáár teleurgesteld dat nota bene een GroenLinkswethouder uit den Bosch (Bart Eigeman), die in februari 2012 zelf opstapte, na zijn vertrek nog gauw even 4900 euro aan “cursus- en coachingkosten” declareerde bij de gemeente

-teleurgesteld dat volgens de Woonbond het kabinet PvdA-VVD de woningcorporaties dwingt om de huren zo fors te verhogen dat veel huishoudens in grote financiële problemen zullen komen en dat corporaties zelf fors zullen moeten bezuinigen op hun nieuwbouw- en onderhoudsprogramma`s en dienstverlening aan de huurders.

-teleurgesteld dat blijkbaar maar liefst 25% van de agenten niet inzetbaar is voor hun werkzaamheden.

-teleurgesteld dat terwijl de huizenprijzen fors dalen, de OZB- belasting daarentegen wordt verhoogd.

-teleurgesteld dat de burgers voor de zoveelste keer mogen bloeden voor mismanagement en wanbeleid bij een Nederlandse bank (SNS) en maar liefst 220 euro per Nederlander daarvoor mogen gaan betalen, dit nog eens naast alle andere lastenverhogingen en bezuinigingen.

-teleurgesteld dat zo`n 8000 EU-ambtenaren netto meer verdienen dan onze Minister-President Mark Rutte.

-teleurgesteld dat maar liefst nu een op de zes huishoudens in een schuldenpositie verkeert.

-teleurgesteld dat oud- bestuursvoorzitter Dinie van der Linden van de Lumens Groep bij haar vrijwillige vertrek ruim 125.000 euro meekrijgt (let wel: bij een inkomen van 2000 euro per maand, kun je hier vijf jaar van leven) terwijl er anderzijds, wegens bezuinigingen, 73 werknemers moesten vertrekken bij Lumens.

-teleurgesteld dat heel Europa in een crisis en recessie verkeert en dat er miljarden door de burgers moeten worden opgehoest, terwijl er tegelijkertijd tenminste 25 duizend keer duizend miljard euro (25.000.000.000.000.) op een paar kleine belastingparadijs-eilandjes is geparkeerd.

-teleurgesteld dat een heleboel Nederlandse gemeenten samen tenminste vierduizend en vierhonderd miljoen euro (4,4 miljard euro) verliezen op volstrekt onverantwoorde speculaties met grondaankopen en dat de burger dat wel weer mag bijpassen.

-teleurgesteld dat in de media Nederland inmiddels onomwonden als Fraude-land wordt benoemd.

-teleurgesteld dat het juist de partij van de Arbeid is die zich (mede-)schuldig maakt aan het kapot bezuinigen van de B.V. Nederland.

-teleurgesteld dat postzegels weer 10 cent duurder worden en dat het aantal TNT-brievenbussen in heel Nederland vanaf 2015 mag dalen van de overheid van 19.000 nu naar slechts 8.700 straks.

-teleurgesteld (zwaar) dat eerst oud-bestuurder Cees Verouden bij ZuidZorg in 2011 maar liefst 180.000 euro verdiende voor enkele dagen werken per week, exclusief nog een dure auto van de zaak, en dat in 2013 oud-bestuurder Hanneke Houtzagers vertrok na slechts 7 weken werkzaam te zijn geweest bij ZuidZorg en daarvoor maar liefst 170.000 euro meekreeg.

-teleurgesteld dat steeds meer overheden het vanzelfsprekend zijn gaan vinden om de burger tot een nummer te reduceren en alles over hem vast te leggen in databanken, hem zelfs bespioneren in zijn bel- betaal- en internetgedrag en zo aldus een compleet lachertje maken van het begrip privacy. (zelfs journalisten zijn hier de dupe van)

-teleurgesteld dat de jongeren van nu straks tenminste tot hun 71e zullen moeten blijven werken, en als ze dan eindelijk met pensioen mogen, dat ze dan nog maar slechts 50 procent van hun laatstverdiende loon als pensioen-uitkering zullen ontvangen.

-teleurgesteld dat het al zo ver is gekomen dat Cordaid nu ontwikkelingshulp gaat geven aan Nederlanders in plaats van aan Afrikaanse landen.

-teleurgesteld dat er ondanks dat er maar liefst 1000 miljoen euro in de zogenaamde Vogelaar- of krachtwijken is gepompt, het resultaat nihil is en de bewoners zich zelfs minder voor hun wijk zijn gaan inzetten dan voorheen.

-teleurgesteld dat het stadsdeelbestuur van Amsterdam-Noord het in 2012 presteerde om maar liefst voor 35.000 euro taxiritjes te declareren, waarvan 25.000 euro op naam van PvdA-bestuurder Rob Post. 04.09.2013.

-teleurgesteld dat maar liefst zo`n 700.000 Nederlanders werkloos zijn.

-teleurgesteld dat onder jongeren het werkloosheidspercentage maar liefst 15,5% is.

-teleurgesteld dat maar liefst 1,3 miljoen huishoudens met een hypotheek zitten die hoger is dan de waarde van de woning en aan hun lot worden overgelaten door banken en bestuurders.

-zwaar teleurgesteld dat een Utrechts PvdA-raadslid als bestuurslid van de Daklozenkrant 40.000 euro verduisterde en daarmee vakanties en rondjes in de kroeg betaalde.

-teleurgesteld dat Eindhovenaren wegens hoger inbraakrisico zo`n 47 procent meer premie moeten betalen dan voor een vergelijkbaar rijtjeshuis in Groningen.

-teleurgesteld dat de herinrichting van het Eindhovense Catharinaplein maar liefst zes keer meer heeft gekost dan een gemiddelde pleininrichting en dat we daarmee, en al het amateurisme daaromheen, het lachertje van Nederland zijn geworden in de t.v.-uitzending op 25 oktober 2013 van Kanniewaarzijn !?

-teleurgesteld dat inmiddels 1,2 miljoen mensen in Nederland onder de armoedegrens leeft, oftewel 1 op de 10 huishoudens in Nederland, oftewel 1 op elke 8 kinderen, en er blijkbaar alleen in Eindhoven al 15.000 armen te vinden zijn.