Onze uitgangspuntenGéén zeer ingewikkelde partijprogramma`s bij TELEURGESTELDE BURGERS.

Wij hebben eerlijke en heldere uitgangspunten waaraan wij onze toekomstige plannen, en die van het stadsbestuur natuurlijk, zullen toetsen.

Deze uitgangspunten zijn; een plan of raadsvoorstel moet voldoen aan eisen van;


- REDELIJKHEID

- RECHTVAARDIGHEID en

- REALISTISCH GEHALTE


Om dat nog wat nader tot te lichten: gewoon weer fatsoenlijke en no-nonsens-politiek dus die in het belang is van de stad en zijn/ haar burgers en die wars is van politieke machtsspelletjes, overtuigd zijn van het eigen gelijk, bestuurlijke arrogantie, zakkenvullerij en burgers met een kluitje het riet insturen en ze vervolgens ook nog eens de rekening voorschotelen voor wanbeleid, wanbestuur en zelfs regelrechte wanprestatie.


Daarnaast vinden wij het maar heel normaal dat burgers weer gewoon de baas worden in hun eigen wijk, stad en stadhuis.

Ook tussen twee verkiezingen door moet hun stem gehoord worden en vooral serieus genomen.

Immers vele betrokken burgers die zich met hart en ziel inzetten voor hun eigen wijk en leefomgeving weten echt wel hoe dat zou moeten of beter kan.

De overheid is er slechts om hen daarin te ondersteunen en faciliteren.

DRAAGVLAK dus en èchte DEMOCRATIE.

Maar al te vaak zagen wij goede initiatieven van burgers voorbij komen die oh zo snel werden afgescheept en vervolgens in de bekende la verdwenen met een of ander smoesje.

Als het om echt belangrijke of spraakmakende zaken gaat die betrokken burgers raken in hun eigen leefomgeving of de stad, willen we geen sussende informatieavonden of schijninspraak of raadgevende referenda, maar Bepalende Referenda.

Immers, de burger betaalt, de burger bepaalt !

En onze volksvertegenwoordigers zijn er voor om dat uit te voeren.

Voor TELEURGESTELDE BURGERS dus geen kloof tussen de politiek en de burgers, maar burgers die te allen tijde een voet in het stadhuis hebben om mee te kunnen denken en mee te kunnen praten en vooral natuurlijk ook om mee te kunnen beslissen.


We zijn gewoon een no-nonsens-partij die alleen het beste wil voor de stad en de burgers die samen de stad maken tot wat deze is.

Schoon genoeg van zakkenvullers en graaiers die zich daar niet eens meer voor schamen.

De politiek moet uit de Ivoren Toren en weer dienstbaar worden aan de eigen burgers en voor alles moet de overheid weer leren luisteren naar de eigen betrokken burgers.

De burger heeft de afgelopen tijd al meer dan genoeg de financiële rekening gekregen van landelijke en lokale overheden die er een rommeltje van hebben gemaakt. (we zijn dit nog niet aan het typen of de SNS- bank is al weer "gered" met dank aan tenminste 220 euro onvrijwillige bijdrage van elke burger)

Van alle kanten worden hardwerkende burgers en ondernemers gepakt en zij hebben dan ook alle recht en reden om teleurgesteld te zijn in de aanpak van de gevestigde partijen met hun eigen partijbelangen, die meestal niet de uwe zijn !

Er is meer dan genoeg geld in Nederland, maar het verzamelt zich op de verkeerde plekken, er wordt onverantwoord mee gegokt (pensioenfondsen) of het wordt simpelweg over de balk gesmeten.  U betaalt toch wel aan het einde van de rit.

Bezuinigen bij de overheid is blijkbaar een nieuwe toverformule voor het feit dat de burger dan weer meer moet gaan betalen !?  Met andere woorden: u zou besluiten om te gaan bezuinigen en uw buurman moet dan maar meer gaan betalen en dat extra geld aan u geven !!?? Compleet van de gekke toch ?

Alleen stemmen is gelukkig nog gratis en vrij van een schandalige 21 procent BTW.

Laat uw stem daarom niet verloren gaan en geef de TELEURGESTELDE BURGER weer een stem op 19 maart 2014!

TELEURGESTELDE BURGERS wil de spreekbuis zijn voor al die mensen die zich niet serieus genomen voelen door de gevestigde politieke partijen, voor al die mensen die totaal geen vertrouwen meer hebben in de politiek en die zich daarvan om goede redenen hebben afgewend en teleurgesteld zijn in hun volksvertegen-woordigers.

Wij beloven in ieder geval om vier jaar lang hard te gaan knokken in dat stadhuis voor de belangen van alle goedwillende burgers in Eindhoven en we gaan dat doen mèt burgers en niet met gladde politici met tonnen boter op hun hoofd.  En we zullen er voor zorgen dat uw stem dus ook na 19 maart gehoord zal blijven worden en wel degelijk zal meetellen in de besluitvorming.


Een beknopte visie op onze standpunten en speerpunten met betrekking tot de meest belangrijke beleidsterreinen in de stad vind u onder het kopje " Speerpunten"